29 Dec

Članovi Rotari kluba Novi Sad-Dunav zasadili su danas drveće u dvorištu Osnovne škole “Sonja Marinković” u Novom Sadu, u sklopu akcije „Rotari sadnice za zelenije škole”.

“Ove sadnice su poklon Rotarija za nove generacije učenika novosadskih škola”, kazala je predsednica Rotari kluba Novi Sad-Dunav Svetlana Knežević.

Nastavnice biologije Olivera Parabucki je istakla da je ozelenjavanje školskih dvorišta veoma važno i zbog zdravlja učenika, kao i zbog podizanja svesti o značaju zdrave životne sredine.

Rotarijanci su posadili ukupno 15 sadnica, a ova akcija se odvija u celom Rotari Distriktu 2483, koji obuhvata Rotari klubove iz Srbije i iz Crne Gore.