• 021/2245-998

Branislav Bajkin, član od 14. decembra 2012.
Marin Barjaktarović, član od 1. januara 2008.
Mihalj Čaki, član od 14. juna 2005.
Milan Dimitrić, član od 14. juna 2005.
Vladimir Divjak, član od 1. septembra 2009.
Vladimir Đurić, član od 21. decembra 2009.
Dinko Gruhonjić, član od 10. januara 2006.
Petar Jovanović, član od 1. decembra 2011.
Tibor Klozi, član od 1. jula 2005.
Svetlana Knežević, članica od 14. juna 2005.
Mirjana Kranjac, članica od 23. aprila 2013.
Dragan Krkljuš, član od 15. oktobra 2012.
Ljiljana Lainović, članica od 14. juna 2005.
Ana Lalić Hegediš, članica od 1. decembra 2011.
Vesna Latinović, članica od 04. jula 2006.
Natalija Marko, članica od 14. juna 2005.
Dejan Mirč, član od 1. januara 2008.
Olga Petrov Gekić, članica od 23. aprila 2013.
Konstantin Plužarević, član od 1. januara 2008.
Marko Putnik, član od 1. jula 2009.
Dragan Radić, počasni član od 8. juna 2015.
Sara Savić, članica od 1. aprila 2015.
Zoran Simović, član od 14. juna 2005.
Milan Šolaja, član od 1. juna 2015.
Siniša Soro, član od 14. juna 2005.
Jelena Vapa Tankosić, članica od 8. septembra 2015.
Jovan Velja, član od 8. maja 2007.
Vukašin Vučković, član od 16. oktobra 2012.
Zvezdan Žarić, član od 1. septembra 2009.
Vladimir Zečević, član od 1. aprila 2015.

 • Tibor Klozi Predsednik 2015/16.

  • N/A
  • N/A
 • Dinko Gruhonjić Predsednik 2014/15

  • N/A
  • N/A
 • Marko Putnik Predsednik 2013/14.

  • N/A
  • N/A