09 Feb

Rotari klubovi iz Novog Sada zasadili su danas 15 stabala, kako bi doprineli ponovnom ozelenjavanju glavnog grada Vojvodine, čije je zelenilo pretrpelo velike štete u letošnjim superćelijskim olujama.

Rotarijanci su, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem Gradsko zelenilo, u okviru akcije “Rotari klubovi svome gradu” zasadili crvenolisne šljive, stubaste grabove i bele jasene, u vrednosti od oko 430.000 dinara.

Drveće je zasađeno na prostoru univerzitetskog kampusa.

“Na ovaj način želeli smo simbolično da damo primer udruživanja i rada za dobru svrhu, kako bismo inspirisali i druge organizacije da se pokrenu i daju svoj doprinos u ozelenjavanju našeg grada”, kazala je predsednica našeg Rotari kluba Novi Sad-Dunav Natalija Marko.

Prethodno je naš klub zasadio i 10 Pančićevih omorika u dvorištima škola i vrtića.

Hvala svima koji su pomogli da akcija uspe!

(RCNSD)