21 Oct

Rotari klub Novi Sad – Dunav poklonio je Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novog Sada hematološki analizator krvi vredan 11.000 američkih dolara.