ROTARY INTERNATIONAL

Rotari je globalna mreža koju čini 1,2 miliona vrhunskih profesionalaca iz različitih oblasti života, koji se udružuju zarad “služenja i druženja”, a pre svega zarad napretka svojih lokalnih zajednica. Rotarijanci su ljudi koji donose pozitivne promene u društvu i čine da one traju.

Paul HarrisRešavanje problema i pružanje pomoći zahteva neobičnu posvećenost i postojanje vizije. Više od 110 godina članovi Rotarija koriste svoju energiju, strast i posvećenost u kreiranju i realizovanju održivih projekata. Od opismenjavanja do širenja mira u svetu, od brige o pitkoj i čistoj vodi do brige o zdravlju, Rotari je uvek radio za dobrobit celog sveta i ostaje posvećen tom cilju. I zato je naš moto: SERVICE ABOVE SELF!

Rotari je osnovan daleke 1905. godine u Čikagu i osnivačem i prvim predsednikom se smatra Paul Harris (1868-1947). Danas je sedište Rotary Internationala u SAD-u, u mestu Evanston, u saveznoj državi Ilinois.

 

ROTARI FONDACIJA

Godine 1917. osnovana je Rotari fondacija.

Rotary International osnovao je sopstvenu fondaciju kao mehanizam za prikupljanje i raspodelu sredstava za podršku projektima u lokalnoj zajednici. Prikupljena sredstva se u fondaciju slivaju iz celog sveta, a vraćaju nazad onome kome su najpotrebnija.

Rotari fondacija je fokusirana na šest oblasti, koje su definisane kao primarni ciljevi delovanja: mir i prevencija konflikata, prevencija bolesti i lečenje, voda i kanalizacija, zdravlje majke i deteta, osnovno obrazovanje i pismenost, ekonomski razvoj.

Rotari FondacijaOvakav sistem omogućava svima da konkurišu za finansiranje projekata u lokalnoj zajednici i da na taj način realizuju dugoročne, održive projekte.

Doing Good in the World, to je deviza Rotari fondacije!

 

ROTARI U SRBIJI

Prvi Rotari klub u Srbiji primljen je (čarterovan) u Rotary International 1928. godine. Tu čast, ali i odgovornost za širenje rotarijanstva na ovim prostorima, poneo je Rotari klub Beograd. Do Drugog svetskog rata broj klubova je rastao, ali je tokom rata rotarijanstvo prestalo sa svojim aktivnostima.
Po završetku rata, u zemljama Zapadne Evrope počinje novo buđenje Rotari pokreta, ali je kod nas rotarijanstvo bilo zabranjeno od strane tadašnje vlasti.Distrikt

Bilo je potrebno više od pola veka od prestanka rada Rotari klubova u Jugoslaviji da se naš „točak ponovo zavrti“. Konačno, 8. maja 1992. godine reosnovan je Rotari klub Beograd, koji dobija svoju čarter povelju.

Posle 25 godina od reaktiviranja Rotarija u Srbiji, pokret danas broji 56 klubova i nekoliko u osnivanju, a 1056 rotarijanaca iz gradova Srbije svakodnevno radi na pomaganju i služenju svojim lokalnim zajednicama, ali i na širenju plemenite ideje Rotarija.

ROTARACT

U kratkim crtama: Rotaract je “podmladak Rotarija”. Više od 250.000 mladih lidera, okupljenih u 9.000 klubova širom zemaljske kugle, vredno uči, druži se i doprinosi lokalnoj zajednici kroz humanitarni društveni aktivizam.

RotaractCilj Rotarakta je da pruži mogućnosti mladim ljudima da razvijaju liderske i profesionalne kvalitete, razmenjuju ideje i aktivno učestvuju u zadovoljavanju potreba lokalne zajednice, kroz kreiranje i učestvovanje u projektima. Rotarakt svoje projekte kreira ili samostalno ili u saradnji sa Rotari klubovima. Neretko, mladi rotaraktovci kasnije prelaze u Rotari klubove i na taj način dodatno osnažuju Rotari pokret.

Članovi Rotaracta imaju od 18 do 30 godina, uživaju dobar ugled u profesionalnoj karijeri i lokalnoj zajednici. Oni su posvećeni principima Rotarakta: Služenje, Druženje, Prijateljstvo među ljudima.

KAKO ROTARI OMOGUĆAVA DA SE POMOĆ I PROMENE DEŠAVAJU?

1. PROMOCIJA MIRA
Oko 65 miliona ljudi u svetu je raseljeno zbog posledica ratnih konflikata i izgnanstava.
Kroz samoodržive projekte, stipendije i druge aktivosti, Rotari radi na rešavanju konflikata, etničkih tenzija, problema nejednakosti, neravnopravnosti, siromaštva, kao i nemogućnosti pristupa obrazovanju i drugim resursima.

• 142.000 $ prikupljeno za promociju mira

• 100 Rotari stipendija se dodeljuje svake godine za obuku u Rotary Peace centrima širom sveta

2. OBRAZOVANJE
Više od 775 miliona ljudi starijih od 15 godina na svetu je nepismeno.

Rotari podržava obrazovanje kroz stipendije, donacije i održive projekte, u cilju obuke nastavnika, opismenjavanja odraslih, otvaranja škola u siromašnim delovima sveta, obezbeđivanja čiste vode za škole

• 100.000 $ je prikupljeno da bi se obezbedila čista voda u školama u Libanu

3. BRIGA O MAJKAMA I DECI

Rotari fondacija obezbeđuje kvalitetnu medicinsku negu kroz programe obuke medicinskog osoblja, vakcinaciju, nabavku pokretnih klinika i opreme. Na taj način omogućuje zdrav i bezbedan porođaj u boljim higijenskim uslovima, kao i negu deteta pružajući mogućnost za zdrav život i razvoj majke i deteta na snažnim osnovama.

4. ČISTA VODA
Samo 24 dolara su potrebna da bi se za jednu osobu obezbedila čista voda.

Čista voda i kanalizacija predstavljaju ljudsko pravo.
Rotari pomaže ljudima širom sveta da izgrade održive sisteme za pristup čistoj vodi i kanalizaciji, i da unaprede higijenske uslove života.

• 23 miliona ljudi su dobili čistu vodu zahvaljujući Rotariju.
• 21 milion ljudi ima pristup kanalizaciji zahvaljujući Rotari projektima.
• 2030. je godina do kada se Rotari nada da će obezbediti čistu i bezbednu vodu i kanalizaciju za sve.

5. BORBA PROTIV BOLESTI
Još uvek 400 miliona ljudi u svetu ne može sebi da priušti osnovnu zdravstvenu zaštitu

Dobro zdravlje je svačije pravo.
Rotari obezbeđuje znanje i opremu radeći podjednako na lečenju i na prevenciji bolesti. Rotarijanci se svakodnevno bore protiv malarije, dečije paralize, Alchajmerove bolesti, AIDS-a, šećerne bolesti

• 65 miliona dolara je Rotari kroz projekte obezbedio za borbu protiv bolesti.
• 99,9 odsto je smanjena pojava polia od kada je 1985. godine startovao program Rotarija.

6. RAST LOKALNIH EKONOMIJA
Skoro 800 miliona ljudi u svetu živi sa manje od 1,90 dolara dnevno, a 60 odsto gladnih ljudi u svetu su žene i devojčice.

Rotarijanci se predano bore da bi obezbedili održiva rešenja za siromaštvo. Podržava se i podstiče lokalno preduzetništvo, posebno kod žena i u seoskim sredinama. Rotari obezbeđuje mikrozajmove, obuke, kao i pristup dobro plaćenim poslovima i finansijskim institucijama.
• 9,2 miliona dolara je suma koju je u prošloj godini Rotari utrošio na borbu protiv siromaštva i rast lokalnih ekonomija.

NAJVEĆA AKCIJA: ISKORENIMO DEČJU PARALIZU!

Rotary International je 1985. godine pokrenuo svoj najveću akciju, PolioPlus program, prvu inicijativu usmerenu ka globalnom iskorenjivanju dečje paralize (poliomijelitisa), putem sveobuhvatne vakcinacije dece. U okviru ovog programa, Rotary je prikupio 1,6 milijardi dolara. Uz pomoć brojnih volonterskih akcija, vakcinisano je više od 2,5 miliona dece u 122 zemlje.End Polio

Godine 1988. formirana je Globalna inicijativa za iskorenjivanje dečje paralize, koja predstavlja partnerstvo različitih državnih i privatnih organizacija i ustanova: Rotary International, Svetska zdravstvena organizacija, Centar za kontrolu i prevenciju oboljenja iz SAD, UNICEF, Fondacija Bila i Melinde Gejts, kao i vlade brojnih zemalja.

U 2015. godini registrovano je 75 slučajeva poliomijelitisa u svetu, što od 1988. godine predstavlja smanjenje od 99,9 odsto!

SVE ŠTO STE HTELI DA ZNATE O ROTARIJU…

1. Ko i kada je osnovao Rotari pokret?
Osnivač pokreta je Pol Haris, advokat i vizionar, 23. februara 1905. godine u Čikagu.

2. Kako glasi moto Rotarija?
Service Above Self (Nesebično služenje)

3. Osnovni principi Rotarija su…
– Da li je vođeno principom istinitosti?
– Da Ii je fer prema svim uključenim stranama?
– Da li će uticati na izgradnju dobre volje i boljih odnosa među ljudima?
– Da li će doneti dobrobit svima na koje aktivnost utiče?

4. Koliko nas ima u svetu?
Rotari je globalna mreža koja okuplja 1,2 milona članova, koji zajedno stvaraju pozitivne promene u zajednicama na lokalnom I svetskom nivou. Danas u svetu postoji više od 35.000 klubova.

5. Kakva je struktura Rotarija?
Rotari funkcioniše kroz tri segmenta koji čine: Rotari klubovi, Rotary International i Rotari fondacija. Klubovi su organizovani u zone i distrikte.

6. Koliko klubova ima u Srbiji?
U Srbiji deluje 56 klubova, a nekoliko je u fazi osnivanja.

7. Koliko klubova ima u Novom Sadu?
U Novom Sadu deluju četiri Rotari kluba: Rotari klub Novi Sad, Rotari klub Novi Sad-Dunav, Rotari klub Petrovaradin-Fruška gora, Rotari klub Novi Sad-Alma Mons. Plus Rotarakt klub Novi Sad.

8. Kako se postaje član Rotarija?
Da biste postali rotarijanac, morate se isticati u svojoj lokalnoj sredini vašim ljudskim i profesionalnim aktivnostima i kvalitetima. U Rotari se ulazi po pozivu, odnosno potrebno je da vas preporuči i predloži osoba koja je već rotarijanac. Ukoliko klub prihvati predlog, prisustvujete sastancima, učestvujete u projektima, sve to u svojstvu kandidata za Rotari (aspiranta). Nakon određenog vremena, o aspirantu se izjašnjavaju ostali članovi kluba i glasaju o prijemu. Čitava procedura traje oko šest meseci.

9. Sastanci klubova
Održavaju se jednom nedeljno, na određenom mestu, uz doručak, ručak ili večeru. Sastanke vodi predsednik kluba. U mnogim klubovima sastanak počinje intoniranjem himne Rotarija i udarcem u Rotari zvono. Na sastancima se ističe klupska zastava, kao i simbol Rotary Internationala. Svi članovi su u obavezi da na sastancima nose rotarijanske značke, a predsednik nosi i predsedničku lentu. Na sastancima se članovi druže, dogovaraju o klupskim aktivnostima, akcijama, a vrlo često organizuju se predavanja i prezentacije iz različitih oblasti. Na taj način, gosti i rotarijanci se međusobno upoznaju i uspostavljaju veze koje služe na korist lokalnoj zajednici.

10. Rotari znak 
• Točak je simbol Rotarija od najranijih dana i simbolizuje „Pokret i Civilizaciju“. Današnji znak je prihvaćen i u upotrebi je od 1923. godine.

11. Some Rotary Firsts 
• Prvi sastanak Rotari kluba bio je 23. februara 1905. u Čikagu.
• Prvi projekat tog kluba i Rotarija uopšte je bio postavljanje javnih toaleta u Čikagu.
• Prvi klub van SAD je osnovan 1910 u Vinipegu, u Kanadi.
• Prvi klub u Evropi je osnovan 1911. u Dablinu.
• Prvi slogan Rotary Internationala: “Najviše dobija onaj koji najbolje služi,”

12. Žene u Rotariju 
• Do 1989, Rotari je bio organizacija samo za muškarce. Od tada, posle slučaja u RC Duarte u Kaliforniji koji je stigao do Vrhovnog suda SAD, Rotary International je promenio svoj Statut i žene su ravnopravne članice Rotarija. Danas ima više od 196.000 žena u Rotariju.
JOŠ
• Klub sa najviše članova je Rotari klub 29 iz Oklahome, koji ima 615 stalnih i 22 počasna člana.
• Ambasadorski program stipendija Rotari fondacije je najveći privatni stipendijski fond na svetu.

 

POZNATE LIČNOSTI – ROTARIJANCI

LIDERI U OBLASTI BIZNISA
Dr. Charles H. Mayo, suosnivač klinike Mayo
Leopoldo Pirelli, predsednik Pirelli Tire Co. Italija
The ‘Colonel’ Harland Sanders, osnivač i vlasnik, Kentucky Fried Chicken (KFC)
Sam Walton, osnivač i vlasnik Wal-Mart
Bill Gates, američki preduzetnik, softverski magnat

ISTRAŽIVAČI
Roald Amundsen, prvi čovek koji je osvojio Južni pol (1911)
Neil Armstrong, astronaut, prvi čovek koji je hodao Mesecom
Sir Edmund Hillary, alpinista I filantrop, prvi čovek koji se popeo na Mont Everest
Charles Lindberg, avijatičar, čovek koji je prvi preleteo Atlantik

PRONALAZAČI
Thomas A. Edison, fizičar i ponalazač
Guglielmo Marconi, fizičar i inženjer, pronalazač radio aparata I začetnik bežične telegrafije, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku
Orville Wright, pronalazač i konstruktor prvog aviona (zajedno sa svojim bratom)

LIDERI I DRŽAVNICI
Sir Winston Churchill, premijer i lider Velike Britanije tokom Drugog svetskog rata
Gerald R. Ford, predsednik SAD
Hans-Dietrich Genscher, ministar spoljnih poslova Nemačke
Warren G. Harding, predsednik SAD
John F. Kennedy, predsednik SAD
Jan Masaryk, ministar spoljnih poslova, Čehoslovačka
Franklin D. Roosevelt, predsednik SAD
Woodrow Wilson, predsednik SAD, dobitnik Nobelove nagrade za mir
Konrad Adenauer, nemački kancelar, prvi nakon Drugog svetskog rata, tvorac moderne Nemačke
Angela Merkel , nemačka kancelarka
Nicolas Sarkozy, predsednik Francuske
Margaret Thatcher, premijerka Velike Britnije
Ronald Reagan, predsednik SAD
George W. Bush, predsednik SAD
Richard Nixon, predsednik SAD
Papa Franja

UMETNICI I RAZNI AUTORI
Walt Disney, crtač, režiser, tvorac crtanih filmova
Thomas Mann, pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929, otac modernog nemačkog jezika
Jean Sibelius, čuveni kompozitor
Luciano Pavarotti, čuveni operski pevač

POZNATI ROTARIJANCI U SRBIJI:

Franjo Bajloni, čuveni vlasnik pivare
Ferdinand Granberg, vlasnik SARTIDA i suvlasnik rudnika Bor
Ivo Andrić, ambasador i pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost
Ljuba Stanojević, glumac
Mihajlo Petrović – Alas, matematičar
Vlada Teokarević, industrijalac
Branislav Vojinović, upravnik Narodnog pozorišta
Dragutin Prica, admiral i komandant mornarice

I mnogi, mnogi drugi…

Rotari