• Jun
  11

  Time: 13:00

  Location: Novi Sad

  Dragi prijatelji u Rotariju,

  sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na donatorsku akciju:

  11. TRADICIONALNO ROTARI KULINARSKO TAKMIČENJE
  ROTARY FOOD CONTEST 2016

  Akcija će se održati 11. juna 2016. sa početkom u 13 časova u restoranu Piknik na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu. Sva prikupljena sredstva biće iskorišćena za pomoć internacionalnom projektu „Inside Out the Balkans“, čiji je cilj promocija tolerancije i razumevanja među mladim ljudima na Balkanu, a u skladu sa ovogodišnjim motom Rotarija „Be a Gift to the World“.

  Iznos kotizacije: 2.000 dinara po osobi, odnosno 3.000 porodična ulaznica; Rotarakt i druge liderske organizacije mladih plaćaju 1.000 dinara po osobi. Ulaznice uključuju degustaciju specijaliteta koje nam pripremaju takmičari.

  Piće nije uključeno u kotizaciju, a cene su redovne.

  Napomena: garderoba je neformalna.

  P R O P O Z I C I J E

  1. Za takmičare:

  Takmičari dolaze u 12 sati. Takmičarski timovi sastoje se od 3 člana, od kojih 1 član mora biti rotarijanac. Ekipa sama bira specijalitet koji želi da sprema i donosi sa sobom sve potrebne namirnice za njegovu pripremu. Neophodno je da za ocenjivanje i degustaciju bude pripremljeno najmanje 20 porcija takmičarskog specijaliteta.

  Ukoliko je potrebno, svaki tim dobija na korišćenje stojeći roštilj i neophodan materijal za potpalu i loženje. Ove godine biće moguća priprema i specijaliteta iz kotlića, ali je neophodno da u tom slučaju kulinari ponesu svoj pribor. Obavezno je kuvanje kotlića isključivo uz upotrebu plinskog gorionika.

  2. Za goste i prijatelje

  Iznos kotizacije: 2.000 dinara po osobi, odnosno 3.000 porodična ulaznica; Rotarakt i druge liderske organizacije mladih plaćaju 1.000 dinara po osobi.

   

  O PROJEKTU “INSIDE OUT THE BALKANS”

  Poštovani rotarijanci, dragi prijatelji,

  Siguran sam da su mnogi od vas upućeni u program dodele stipendija Rotary Young Friends, kao i da je prošle godine ukupno 16 mladih sa prostora bivše Jugoslavije (iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije Makedonije, Crne Gore i sa Kosova) dobilo stipendije i učestvovalo na Letnjoj školi u Norveškoj.
  Tokom sedam nedelja intenzivnog učenja, oni su shvatili da je dijalog veoma moćno sredstvo kada su u pitanju teme poput pomirenja i izgradnje mira. Zahvaljujući tome, njih 16 su se toliko združili da su postali prijatelji do kraja života.

  Dragoceno iskustvo iz Norveške nastavilo se kroz druženje i nakon završetka Letnje škole u Lilehameru i Oslu. I ne samo to! Vrlo brzo se rodila i ideja za realizaciju zajedničkog projekta, što su podržali i domaćini iz Rotari kluba Oslo Vest.

  Ovi mladi ljudi kroz projekat Inside Out the Balkans žele da pokažu celom svetu kako uprkos aktuelnim političkim teškoćama mogu da se druže, da budu prijatelji i da se bore za bolju budućnost. Od brojnih ideja, izabrali su da učestvuju u međunarodnom projektu Inside Out. Cilj projekta je promocija različitosti, tolerancije i međusobnog razumevanja kroz različite načine umetničkog izražavanja, u njihovom slučaju – kroz postere (više o projektu: http://www.insideoutproject.net/en).

  Sve u svemu, učesnici će doći u Novi Sad, gde će promovisati zajedničke postere i kratki promotivni film. Cilj cele akcije jeste nastavak mirovnog dijaloga, ali ovaj put kroz vizualnu formu, koja će biti praćena odgovarajućim kulturnim dešavanjima.

  U akciju će biti uključene i poznate ličnosti, koje podržavaju projekat, a biće obezbeđena i medijska podrška. Naposletku, fotografije i dokumentarni film o akciji biće objavljeni na zvaničnom sajtu projekta Inside Out.

  Rotari klub Novi Sad-Dunav kao suorganizator akcije već je dao punu podršku projektu i pozvao klubove da stanu iza ove ideje, da je podrže i da i na taj način rade na jačanju rotarijanskog pokreta.

  Prva prilika za neposredno druženje rotarijanaca i njihovih klubova koji podrže ovaj projekat sa mladim ljudima koji realizuju Inside Out biće na našem ovogodišnjem tradicionalnom Rotary Food Contestu, u Novom Sadu, 11. juna 2016. godine.

  Molimo vas da nam pomognete da ovim mladim ljudima obezbedimo sredstva za realizaciju akcije. Troškovi zaista nisu veliki u poređenju sa onim šta ovaj projekat donosi kada je u pitanju proces normalizacije odnosa na prostoru bivše Jugoslavije i kada je u pitanju jačanje i vidljivost Rotari pokreta u regionu.

  Ukupni troškovi se odnose na izradu postera, promotivnog kratkog filma, putne troškove, smeštaj učesnika i nastavak projekta. Troškovi će biti podeljeni između klubova koji podržavaju akciju i koji su već uključeni u mrežu klubova čiji stipendisti učestvuju u Letnjoj školi u Norveškoj.

  Rotari klub Oslo Vest takođe se uključio u akciju i donirao 1.000 evra.

  S poštovanjem,
  Tibor Klozi
  predsednik 2015/16
  Rotari klub Novi Sad – Dunav